تراوین اسپید سرور 1 - سرور 1 تراوین اسپید
?

اطلاعات جامع بازی

5 امپراطوری در بازی وجود دارند ، مغول ها ، پارس ها ، توتن ها ، رومی ها و گول ها ، که هر کدام از آنها معایب و مزایای خود را دارند،حتی سربازانی متفاوت دارند ، شما می توانید یکی از این قبایل را انتخاب کنید.

مغول ها

R?merنژاد مغول یکی قوی ترین نژاد ها در حمله است. سربازان خونخوار این نژاد به شدت وحشی هستند و از مرگ هراسی ندارند.. .


سربازان مغول
قدرت حمله قدرت دفاع در برابر پیاده نظام قدرت دفاع در برابر سواره نظام چوب خشت آهن گندم سرعت
نینجا قاتل 40 35 50 120 100 180 40 24000
شمشیر زن قاتل 30 70 50 130 120 170 70 24000
مهاجم بیرحم 70 40 25 150 160 210 80 28000
جادوگر 0 10 0 210 240 30 60 80000
شوالیه طنابدار 150 50 75 450 515 480 80 36000
شوالیه مزدور 170 140 80 825 960 1200 270 40000
نرده شکن 60 30 75 900 360 500 70 16000
توپ جنگی 50 60 10 900 1200 600 60 12000
ارباب 80 50 50 46125 40800 67500 65250 16000
مهاجر 30 40 40 8700 7950 10800 8250 20000

ویژگی ها
 • غارت دهکده ها : غارت از مخفیگاه ها به میزان 0.67
 • ساخت و ساز همزمان مزارع و معادن, ساختمان
 • افزایش قدرت دفاعی از طریق افزایش سطح دیوار شهر
 • تاجران با تجربه تر که قادرند منابع بیشتری حمل کنند 15000000 از هر منبع (سرعت : 17600000000 فرسنگ در ساعت)
 • پیاده نظام و سواره نظام بسیار قوی.
 • توسعه گران و طولانی است .

پارس ها

R?merنژاد عرب قوی ترین سربازان را دارد ، سربازان بی باک و با شهامت که همیشه فرمانبردار هستند. .


سربازان پــارسی
قدرت حمله قدرت دفاع در برابر پیاده نظام قدرت دفاع در برابر سواره نظام چوب خشت آهن گندم سرعت
نیزه دار پارسی 20 35 50 180 150 225 45 24000
جنگاور بیباک 65 30 10 150 195 240 105 20000
سرباز نگهبان 100 90 75 225 240 315 120 28000
پرندگان شکاری 0 10 0 210 240 30 60 80000
تبرزن سواره 155 80 50 825 660 480 150 56000
شوالیه عظیم الجسه پارسی 170 140 80 825 960 1200 270 40000
فیل جنگی 60 30 75 1350 540 750 105 16000
منجنیق 60 45 10 1425 2025 900 135 12000
فرمانروای پارسی 80 50 50 46125 40800 67500 65250 16000
مهاجر 30 40 40 8700 7950 10800 8250 20000

ویژگی ها
 • ساخت و ساز همزمان مزارع و معادن, ساختمان
 • افزایش قدرت دفاعی از طریق افزایش سطح دیوار شهر
 • تاجران با تجربه تر که قادرند منابع بیشتری حمل کنند 12000000 از هر منبع (سرعت : 16000000000 فرسنگ در ساعت)
 • پیاده نظام و سواره نظام بسیار قوی.
 • توسعه گران و طولانی است .

رومی ها

R?merامپراطوری رومی ها که با بکار گیری نخبگان علمی در معماری و ساخت و ساز شهر ها بی نظیر هستند، سربازان نخبه که ضمن دیدن آموزش های فراوان در دفاع و حمله متناسب هستند. سربازانی با قدرت دفاعی بالا در برابر حمله سواره نظام و پیاده نظام ، از آنجایی که زمان و هزینه آموزش دادن این سربازان گران است ، تجربه و بکارگیری آنها مفید تر از سایر سربازان است. وجود سواره نام سزار در بین ارتش این امپراطوری باعث دلگرمی کسانی خواهد بود که تازه بازی را شروع کرده اند. .


سربازان رومی ها
قدرت حمله قدرت دفاع در برابر پیاده نظام قدرت دفاع در برابر سواره نظام چوب خشت آهن گندم سرعت
لژیون 40 35 50 120 100 180 40 24000
محافظ 30 65 35 100 130 160 70 20000
شمشیر زن 70 40 25 150 160 210 80 28000
جاسوس 0 20 10 140 160 20 40 64000
شوالیه 120 65 50 550 440 320 100 56000
شوالیه سزار 180 80 105 550 640 800 180 40000
دژ کوب 60 30 75 900 360 500 70 16000
منجنیق آتشین 75 60 10 950 1350 600 90 12000
سناتور 50 40 30 30750 27200 45000 37500 16000
مهاجر 0 80 80 5800 5300 7200 5500 20000

ویژگی ها
 • ساخت و ساز همزمان مزارع و معادن, ساختمان
 • افزایش قدرت دفاعی از طریق افزایش سطح دیوار شهر
 • تاجران با تجربه تر که قادرند منابع بیشتری حمل کنند 5000000 از هر منبع (سرعت : 12800000000 فرسنگ در ساعت)
 • پیاده نظام بی نظیر و قوی و سواره نظام متعادل ,
 • توسعه گران و طولانی است .

گول ها

Gallier سرزمین یونان که انسانهای صلح دوست در آن زندگی می کردند . سربازان این امپراطوری آموزش های دفاعی بیشتری نسبت به حمله می بینند. دفاع این سرزمین از حمله آن قوی تر است. د با قرار دادن تله در سر راه سربازان مهاجم باعث دستگیری آنها می شوند.سواره نظام هایی از جنس رعد که در سرعت بی همتا و مثال نزدنی هستند. این امپراطوری به کسانی که تازه با این بازی آشنا شده اند و هنوز تجربه ای ندارند سفارش می شود.


سربازان گول ها
قدرت حمله قدرت دفاع در برابر پیاده نظام قدرت دفاع در برابر سواره نظام چوب خشت آهن گندم سرعت
سرباز 15 40 50 100 130 55 30 28000
شمشیر زن 65 35 20 140 150 185 60 24000
ردیاب 0 20 10 170 150 20 40 68000
رعد 90 25 40 350 450 230 60 76000
کاهن 45 115 55 360 330 280 120 64000
شوالیه گول 140 50 165 500 620 675 170 52000
دژکوب 50 30 105 950 555 330 75 16000
منجنیق 70 45 10 960 1450 630 90 12000
رئیس قبیله 40 50 50 30750 45400 31000 37500 20000
مهاجر 0 80 80 5500 7000 5300 4900 20000

ویژگی ها
 • حداکثر سرعت یک سرباز در سرور متعلق به این نژاد است
 • دیوار شهر متوسط
 • تاجران با تجربه تر که قادرند منابع بیشتری حمل کنند 7500000 از هر منبع (سرعت : 19200000000 فرسنگ در ساعت)
 • ظرفیت مخفیگاه 2 برابر نسبت به سایرین دارند
 • منجنیق ها و ماشین های جنگی گران
 • مهاجران ارزان قیمتن

توتن ها

Germaneآلمانی های گرسنه و خونخوار که به هیچ سرزمینی امان نمی دهند ، وجود این امپراطوری در همسایگی هر سرزمین خواب را از چشمان همسایگانش می رباید، داشتن حس انتقام در بین سربازان این سرزمین ، بی باکی در حملات و کشتار بیرحمانه از مهمترین ویژگی هاست؛ سربازان ارزان قیمت و سلحشور ، که با نوشیدن لیموناد های تازه سر به هوا می شوند. دفاع این سرزمین نسبت به سایر نژاد ها ضعیف تر است.بازیکنان خبره اکثرا با بهره گیری از استعداد های سربازان این امپراطوری خود را جزء نفرات برتر قرار می دهند


سربازان توتن ها
قدرت حمله قدرت دفاع در برابر پیاده نظام قدرت دفاع در برابر سواره نظام چوب خشت آهن گندم سرعت
گرزدار 40 20 5 95 75 40 40 28000
نیزه دار 10 35 60 145 70 85 40 28000
تبر زن 60 30 30 130 120 170 70 24000
جاسوس 0 10 5 160 100 50 50 36000
دلاور 55 100 40 370 270 290 75 40000
شوالیه توتن 150 50 75 450 515 480 80 36000
دژکوب 65 30 80 1000 300 350 70 16000
منجنیق 50 60 10 900 1200 600 60 12000
رئیس 40 60 40 35500 26600 25000 27200 16000
مهاجر 10 80 80 7200 5500 5800 6500 20000

ویژگی ها
 • غارت دهکده ها : غارت از مخفیگاه ها به میزان 0.67
 • دیوار خاکی آنها تقریبا غیر قابل تخریب است ، اما در قدرت دفاعی بی تاثیر است
 • تاجران با تجربه تر که قادرند منابع بیشتری حمل کنند 10000000 از هر منبع (سرعت : 9600000000 فرسنگ در ساعت)
 • بسیار ارزان و سریع ساخته می شوند
 • ضعیف در دفاع