تراوین اسپید سرور تمرینی

تفاوت های سرور تمرینی با سرور های اصلی یعنی سرور 1 و سرور 2 :

1. هنگام ورود تعداد 50000 سکه رایگان به محض ثبت نام دریافت میکنید

2. هر دور تاپ 10 تعداد 10000 سکه تقسیم میکند

3. از اول بازی در این سرور منجنیق آزاد میباشد

4. این سرور هیپگونه جایزه ای ندارد

5. بانک طلا کاملا غیرفعال است و سکه های موجود قابل انتقال نمیباشد

6. تعرفه های تمامی خرید ها مبلغ ها کاهش و تعداد ها بالا رفته است

7. پشتیبانی 24 ساعته در این سرور وجود ندارد

8. برای انتقال سکه کاربر باید حداقل 100000 سکه داشته باشید

تراوین اسپید